Pogrzeby

Zmarli w ostatnim czasie

 

 śp. Elfryda ZGRZĘDEK

zamieszkała przy ul. Kościuszki, przeżyła 91 lat.

     Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę -
24 lutego 2024 r. o godz. 12.00.
 

  Modlitwy za zmarłą w piątek o godz. 16.00
i w sobotę ogodz. 11.15 przed pogrzebem w kościele.

 

 

 

śp. Rafał BIENIAS

zamieszkały przy ul. Wodzisławskiej, przeżył 44 lata.

     Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek -
20 lutego 2024 r. o godz. 9.00.
 

 

 

 

 śp. Irena CZYŻ

zamieszkała przy ul. Bogumińskiej, przeżyła 80 lat.

     Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek -
1 lutego 2024 r. o godz. 9.00.
 

  Modlitwy za zmarłą w środę przed Mszą św. wieczorną
oraz w czwartek bezpośrednio przed pogrzebem w kościele.