Pogrzeby

Zmarli w ostatnim czasie

 

śp. Bolesław ADAMIK

zamieszkały w Niemczech, przeżył 92 lata.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę -
28 maja 2022 r. o godz. 9.00 

   Modlitwy za zmarłego w piątek po Mszy św. wieczornej w kaplicy.

 

 

śp. Teresa GAWLICZEK

zamieszkała przy ul. Granicznej, przeżyła 86 lat.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę  -
11 maja 2022 r. o godz. 10.30. 

  Modlitwy za zmarłą w poniedziałek i wtorek o godz. 16.30 w kaplicy.

 

 

śp. Joanna ELIAS

zamieszkała przy ul. Bogumińskiej, przeżyła 82 lata.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę  -
11 maja 2022 r. o godz. 9.00. 

  Modlitwy za zmarłą w niedzielę, poniedziałek i wtorek po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.

 

  

śp. Czesława IWICKA (z d. Zgrzędek)

zamieszkała kiedyś przy ul. Kościuszki, przeżyła 76 lat.

    Msza pogrzebowa w kościele w Gorzycach w sobotę -
7 maja 2022 r. o godz. 13.00. 

Pochówek na cementarzu w Turzy Śląskiej.

  Modlitwy za zmarłą w piątek po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.

 

 

 śp. Adeltrauta SZYMAŁA

zamieszkała przy ul. Bogumińskiej, przeżyła 79 lat.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek  -
6 maja 2022 r. o godz. 9.00. 

 

   

 

śp. Emanuel JAKUBCZYK

zamieszkały przy ul. Mszańskiej, przeżył 81 lat.

    Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę  -
4 maja 2022 r. o godz. 9.00. 

  Modlitwy za zmarłego w środę przed pogrzebem.