Intencje 26.05-02.06.2024

NIEDZIELA 26.05.2024 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
7.15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec.
8.00 Za + Marię Kowol w I rocznicę śmierci, męża Bolesława.
10.00 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Floriana z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, na każdy dzień służby dla strażaków z Jednostki OSP Turza Śląska oraz dla ich rodzin.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MatkiBożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Koła Gospodyń Wiejskich z okazji Dnia Matki.
3. Za + Józefa Kominek w 3 rocznicę śmierci.
12.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za dar życia, kapłaństwa oraz otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie na każdy dzień służby Bogu dla ks. Wiesława Hudka z okazji 30 rocznicy święceń kapłańskich - intencja ofiarowana od przyjaciół z Żor.
16.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia z okazji 25 rocznicy ślubu dla Doroty i Artura.
17.00 Nieszpory Uroczystości Trójcy Przenajświętszejpołączone z nabożeństwem majowym.
PONIEDZIAŁEK 27.05.2024
7.00 1. Za + Genowefę Fendorf w kolejną rocznicę śmierci, męża Jana, córkę Melanię Nielaba, Elżbietę Lubszczyk, zięcia Emila, wnuka Eugeniusza.
2. Za + matkę Melanię Nielaba w darze wdzięczności intencja ofiarowana od córki.
17.00 Nabożeństwo majowe.
17.30 Za ++ Karola i Helenę Kożuch, Józefa i Dorotę Dudzik, córkę Gertrudę, męża Konrada, wnuczkę Julię.
WTOREK 28.05.2024
7.00 Za + Henryka Matuszczyk w 3 rocznicę śmierci, ++ rodziców i teściów.
17.00 Nabożeństwo majowe.
17.30 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 rocznicy urodzin dla Ewy.
2. Za ++ rodziców Bronisławę i Ernesta Hermanek w kolejną rocznicę śmierci, brata Bronisława, ++ dziadków: Majzel i Hermanek.
ŚRODA 29.05.2024 Noc Pokuty i Wynagordzenia
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
7.00 1. Za + Michała Mitko - msza św. 30-dniowa.
2. Za + Michała Mitko - intencja ofiarowana od sąsiadów z ul. Tysiąclecia.
17.00 Nabożeństwo majowe.
17.30 Za + matkę Felicję Adamik we wspomnienie urodzin.
20.00 Rozpoczęcie Nocy Pokuty. Nabożeństwo maryjne.
20.30 1. W intencjach powierzonych Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej.
2. Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodzin róż rodziców modlących się za dzieci.
21.30 Godzina Przebłagania i procesja z Najświętszym Sakramentem.
23.30 Różaniec.
24.00 Pasterka maryjna: Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej i św. Antoniego o błogosławieństwo dla całej rodziny, a także o zdrowie dla Weroniki, Mirki i Marceliny.
01.00 Nabożeństwo do Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz i zakończenie Nocy Pokuty.
CZWARTEK 30.05.2024 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
8.00 Do Miłosierdzia Bożego przezwstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o niebo dla dusz czyśćcowych.
Po Mszy Św. procesja ulicami naszej parafii.
12.00 Przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej o łaskę szczęśliwych małżeństw dla córek, Boże błogosławieństwo dla rodziny Miklar, oraz za ++ Zofię, Stanisława Stryczek, syna Stanisława, Wiktorię i Jana Miklar, zięcia Ryszarda, Franciszka Stryczek.
16.00 Za ++ Mariana Powieśnik, Danutę i Janusza Machalskich, Ryszarda Kiełkowskiego.
PIĄTEK 31.05.2024
Święto Nawiedzenia NMP
7.00 Za + Stanisława Spandel i jego ++ rodziców.
17.00 Nabożeństwo eucharystyczne.
17.30 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia z okazji 10 rocznicy ślubu w pewnej intencji.
2. Za + Gertrudę Lubszczyk we wspomnienie urodzin, męża Pawła, rodziców, rodzeństwo, Annę i Leona Dzierżęga, rodziców, rodzeństwo, syna Stanisława, żonę Urszulę, ks. Kasperczyka i siostry zakonne.
SOBOTA 01.06.2024
7.00 Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
8.00 1. Msza Św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP przeciw Jej Dziewictwu.
2. Za + Mateusza Palarczyk, ++ dziadków Szymona i Klarę Kopiec.
16.00 Nauki przed Chrztem św. w kościele.
17.00 Nabożeństwo eucharystyczne.
17.30 1. Za + Jerzego Zimny we wspomnienie urodzin, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Lidię Radecką w kolejną rocznicę śmierci.
Po Mszy św. chrzest Szymon Sodzawiczny.
NIEDZIELA 02.06.2024 IX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec.
8.00 1. Za + Józefa Kurzydem w kolejną rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, rodziców z obu stron.
2. Za + Elfrydę Marcol w kolejną rocznicę śmierci, męża Józefa, ich ++ rodziców, syna Bronisława, wnuka Krzysztofa, Jacka i Małgorzatę Mrozek, Józefa i Otylię Drobny.
10.00 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. dla wnuka Karola z okazji urodzin.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia dla Anny i Adama Elsner z okazji 20 rocznicy ślubu - intencja ofiarowana od rodziców.
12.00 1. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej z podziękowaniem za dar życia z prośbą o opiekę Anioła Stróża dla: Hanny Musioł, Wiktora Woźnica, Antoniego Krasek, Floriana Bik i Rafała Fieroch z okazji przyjęcia Chrztu św.
2. Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia dla Danuty i Grzegorza Juraszek z okazji 40 rocznicy ślubu - intencja ofiarowana od dzieci.
16.00 Za + Bogdana Winkler, Jadwigę i Jerzego Winkler, Krystynę i Alojzego Nielaba, Adelajdę i Karola Szczęsny.
17.00 Nieszpory.