Intencje 12-19.01.2020

NIEDZIELA 12.01.2020 ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
7.15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec.
8.00 Za ++ Dominika, ks. Maksymiliana, Teobalda, Karola, Alojzego, Annę i Stefanię Lasok, rodziców: Alojzego i Albinę Lasok, synowe: Annę, Gertrudę i Szillę, zięciów Antoniego i Joachima.
9.30 Za Parafian.
11.00 Do BO, przez wst. MBF z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże z okazji 55 lecia małżeństwa dla Marii i Alojzego Stabla, 80 urodzin dla Alojzego oraz 50 urodzin syna Jacka. (TD)
16.00 Nieszpory.
16.30 Za + Tadeusza Wawrosz we wsp. urodzin, zmarłych rodziców, Łucję i Stanisława, brata Jana, teściów: Wiktorię i Józefa Skatuła, ++ z pokrewieństwa
PONIEDZIAŁEK 13.01.2020 DZIEŃ CHORYCH
7.00 Do BO za wst. MBF z prośbą o pomoc Bożą w rozwiązaniu trudnej sprawy.
9.00 Powitanie uczestników Dnia Chorych.
9.15 Do BO, przez wst. MBF z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. oraz zdrowie dla Lubszczyk Bożeny i Bronisława oraz Agnieszki, Marcina i Krystiana z rodzinami.
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne oraz indywidualne błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem, pobłogosławienie lekarstw.
11.30 Różaniec.
12.00 Za + Jana Romaniak z okazji Dnia dziadka intencja od wnuków.
Po Mszy Świętej nabożeństwo eucharystyczne oraz indywidualne błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem, pobłogosławienie lekarstw i zasłonięcie obrazu MB Fatimskiej.
17.30 1. W intencji Róż Różańcowych.
2. Za + Alojzego i Gertrudę Szebera w kolejną rocznicę śmierci.
WTOREK 14.01.2020
7.00 Za + Rudolfa i Bertę Adamczyk, 2 synów, synowe, Elżbietę i Ludwika Piksa, syna Sylwestra, Daniela Górnicz, rodziców, rodzeństwo, Marię Mańka, 2 braci, Adama Kaczor, Henrykę Szymura, Tadeusza Adamczyk, Marka Pakuła oraz dziadków.
17.30 Za + Jacka i Walerię Kozieł we wspomnienie urodzin.
ŚRODA 15.01.2020
7.00 Do BO za wst. MBF z prośbą o zdrowie dla Jana Szwedy i jego rodziny.
17.00 Różaniec Apostolstwa Dobrej Śmierci.
17.30 Za + Stanisława Langrzyk w 5 rocznicę śmierci.
CZWARTEK 16.01.2020
7.00 Za + Małgorzatę Kucza w kolejna rocznicę śmierci.
17.30 Za + Celestynę Fonfara, męża Antoniego, Franciszka Wojtowicz, 2 żony, 3 synów, synową, zięcia Mariana, oraz ++ z obu stron.
PIĄTEK 17.01.2020 III PIĄTEK MIESIĄCA
Wspomnienie św. Antoniego
6.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
7.00 Za + matkę Felicję Adamik w 5 rocznicę śmierci, ojca Łucjana, siostrę Jadwigę, dziadków: Marię i Pawła Kopiec.
17.30 Do BO za wst MBF z prośbą o Boże błogosławieństwo i nawrócenie córki Karoliny.
SOBOTA 18.01.2020
6.15 Wystawienie Najśw. Sakramentu, Różaniec i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
7.00 Za + Elżbietę i Józefa Kucza, Alojzego Hanslik, córkę Irenę, Stanisława Korzuch oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
17.30 Za ++ Gertrudę , Józefa i Annę Wrana, córkę Stanisławę, Stefanię i Władysława Budnik, Danutę Piątek.
NIEDZIELA 19.01.2020
7.15 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec.
8.00 1. Za + Ignacego Sitek, Alojzego i Jadwigę Frydrych, Zygfryda Tlołka oraz ++ z pokrew.
2. Za + Lidię Huber – od Róż Różańcowych.
9.30 Za Parafian.
11.00 Za + Rajmunda Pawlus w kolejną rocznicę śmierci, żonę Gertrudę.
16.00 Nieszpory.
16.30 Do BO, za wstawiennictwem MBF z podziękowaniem za dar życia, kapłaństwa oraz wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św. na każdy dzień służby Bogu i Kościołowi dla ks. Antoniego z okazji urodzin.