Intencje 11-18.02.2018

NIEDZIELA 11.02.2018 VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Światowy Dzień Chorego
7.15 Wystawienie Najśw. Sakramentu i Różaniec.
8.00 Za ++ Wiktora Zbieszczyk, żonę Annę i syna Bolesława.
9.30 Za ++ Irenę Nielaba, ojca Alojzego, Marię i Antoniego Nielaba, 6 synów, 4 synowe, córkę Krystynę i jej męża.
11.00 Do BO, przez wst. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie opiekę Bożą na każdy dzień dla Teresy i Leona z okazji 60-tych urodzin /TD/.
16.00 Nieszpory.
16.30 Do BO, przez wst. MBF z podz. za dar życia i za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, dary Ducha Św. i opiekę Bożą na każdy dzień dla Marii Brachmańskiej z okazji 18-tych urodzin.
PONIEDZIAŁEK 12.02.2018
7.00 Za + Antoniego Wodecki w 1 r. śm.
Całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. Według planu:
8.00 Granice, Olszenica, Wodzisławska.
9.00 Bogumińska, Kolejowa.
10.00 Powstańców, Ligonia.
11.00 Ks. Kasperczyka, Rzeczna, Tęczowa.
12.00 Korfantego, Dalków Starowiejska.
13.00 Wspólna, 27 Marca, Mszańska.
14.00 Zwycięstwa, Kościuszki, Tysiąclecia.
15.00 III Zakon Św. Franciszka.
16.00 Grupa św. Ojca Pio i Apostolstwo Dobrej Śmierci.
17.00 Marusze, młodzież i ci, którzy nie mogli być w wyznaczonym czasie.
17.30 1. W intencji Róż Różańcowych.
2. Za ++ Alojzego i Anielę Rek, Franciszka Abrachamczyk, 2 żony, 3 córki, syna oraz 2 zięciów i ++ dziadków.
WTOREK 13.02.2018 DZIEŃ CHORYCH
7.00 Za wst. MBF o Boże błog. i zdrowie dla rodzin Damboń i Stania.
9.00 Powitanie uczestników Dnia Chorych
9.15 Za ++ Stefanię Sanecznik we wsp. urodzin, męża Krystiana, sąsiadów, kapłanów i ss. zak.
10.00 Nabożeństwo Eucharystyczne: błog. Najśw. Sakramentem i błogosławieństwo lekarstw.
11.15 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
11.30 Różaniec.
12.00 Do BO, przez wst. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie opiekę Bożą na każdy dzień dla pielgrzymów ze Szczepanowa i okolic oraz ich rodzin.
/Po Mszy św. błog. Najśw. Sakramentem, błog. lekarstw i zasłonięcie obrazu MBF/
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu.
17.30 Za ++ Leokadię Zachaś w 17 r. śm. oraz rodziców: Wiktorię i Rudolfa Bugdoł.
ŚRODA 14.02.2018 ŚRODA POPIELCOWA
Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych
7.00 Msza Święta z nauką ogólną.
1. Do BO, przez wst. MBF z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie opiekę Bożą na każdy dzień dla syna z okazji urodzin.
2. Za + Aurelię Skatulla, od koleżanek i kolegów z rocznika 1972.
9.00 Grupa I: kl. I - V SP.
Nauka rekolekcyjna połączona z celebracją posypania głów popiołem.
11.00 Grupa II: kl. VI - VII SP, kl. II - III GIM.
Nauka rekolekcyjna połączona z celebracją posypania głów popiołem.
16.30 Msza Święta z nauką ogólną.
Za + Jana Romaniak we wsp. urodzin, od córki.
17.30 Msza Święta z nauką ogólną.
Za ++ Zytę Drobny w k. r. śm. i Norberta Drobny.
18.30 Wieczór rekolekcyjny dla dziewcząt i kobiet - celebracja liturgiczna i nauka.
Symbol wieczoru: wonne olejki.
CZWARTEK 15.02.2018
Rekolekcje parafialne
7.00 Msza Święta z nauką ogólną.
Za ++ Bolesława Zając w k. r. śm., żonę Jadwigę, rodziców i rodzeństwo z obu stron oraz zięcia Jerzego Zimny.
9.00 Grupa I: kl. I - V SP.
Nauka rekolekcyjna połączona z celebracją sakramentu pokuty i pojednania.
11.00 Grupa II: kl. VI - VII SP, kl. II - III GIM.
Nauka rekolekcyjna połączona z celebracją sakramentu pokuty i pojednania.
17.30 Msza Święta z nauką ogólną.
1. W intencji misji i misjonarzy.
2. Za ++ Łucję Adamczyk w 10 r. śm., męża Alojzego, matkę Wiktorię Bugdoł w 40 r. śm. i ojca Rudolfa.
18.30 Wieczór rekolekcyjny dla młodzieńców i mężczyzn - celebracja liturgiczna i nauka.
Symbol wieczoru: wonne olejki.
PIĄTEK 16.02.2018
Rekolekcje parafialne
7.00 Msza Święta z nauką ogólną.
Za ++ Józefę Gołuc.h
9.00 Eucharystia na zakończenie rekolekcji w intencji nauczycieli, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
17.30 Msza Święta z nauką ogólną.
1. Za ++ Albina Mrozka we wsp. urodzin, żonę Kornelię, rodziców i teściów.
2. Za++ syna Marka w k. r. śm. oraz Marię i Rudolfa Adamik.
18.30 Wieczór rekolekcyjny dla wszystkich Parafian, połączony z Drogą Krzyżową.
Symbol wieczoru: muszla pielgrzyma.
SOBOTA 17.02.2018
Rekolekcje parafialne
6.15 Wystawienie Najśw. Sakramentu. Różaniec i Nowenna do MBNP.
7.00 1. Za ++ Jerzego Gawlina, jego rodziców, Teresę i Wiktora Gawlina, ++ z pokrew.: Gawlina, Piechaczek oraz Walentego Barteczko.
2. Za ++ Ritę Cedziwoda, męża Maksymiliana, rodziców z obu stron, Gertrudę i Rudolfa Brachmańskich, synów: Romana i Jacka oraz Katarzynę Kruczek i Marię Hes.
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
17.30 Msza Święta z nauką ogólną, błogosławieństwem apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie rekolekcji.
1. Za ++ Joachima Kałuża w k. r. śm., rodziców z obu stron, siostrę, 3 braci, 2 szwagrów, ks. Kasperczyka i ss.zak.
2. Za ++ Eugeniusza Brachmańskiego oraz Martę i Czesława Kaczmarek.
NIEDZIELA 18.02.2018 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Zakończenie Rekolekcji Parafialnych
7.15 Wystawienie Najśw. Sakramentu i Różaniec.
8.00 Msza Święta z nauką ogólną, błogosławieństwem apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie rekolekcji.
Za Parafian.
9.30 Msza Święta z nauką ogólną, błogosławieństwem apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie rekolekcji.
Za ++ Bronisławę i Ernesta Hermanek we wsp. urodzin.
11.00 Msza Święta z nauką ogólną, błogosławieństwem apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie rekolekcji.
Za + Urszulę Strączek we wsp. urodzin oraz w 4 r. śm.
15.45 Gorzkie Żale.
16.30 Msza Święta z nauką ogólną, błogosławieństwem apostolskim i odpustem zupełnym na zakończenie rekolekcji.
Za ++ Leona Sosna, Bolesława Jakubczyk, dziadków: Annę i Maksymiliana Mitko, Marię i Macieja Sosna, Brunona i Julię Szefer oraz Franciszka i Emilię Jakubczyk.