WAŻNE INFORMACJE DLA PARAFIAN

  1. Mając na uwadze, wprowadzone ograniczenia wszystkim wiernym Ks. Arcybiskup udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej w okresie obowiązywania obostrzeń.

  2. Na czas nieokreślony zawieszone są spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.

  3. Ks. Arcybiskup usilnie poleca zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. W szczególny sposób prosi o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

  4. W naszej świątyni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej i nabożeństwach 32 osoby. Wynika to z przepisu państwowego /1 osoba na 20 m2/.