Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

W każdej diecezji wyznaczono delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży - osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej oraz duszpasterskiej.

W Archidiecezji Katowickiej, jako delegata powołano ks. Łukasza Płaszewskiego.

Dane kontaktowe:

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
ks. Łukasz Płaszewski
tel. 519 318 959
e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
adres do korespondencji: Skr. poczt. 206, 40-950 Katowice