Aktualności

Błogosławieństwo stołu

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Czytaj całość

WSKAZANIA NA WIELKI TYDZIEŃ

WSKAZANIA ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA WIELKI TYDZIEŃ 2021

Czytaj całość

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ z dnia 26 marca 2021 r.

Czytaj całość

WAŻNE INFORMACJE DLA PARAFIAN

  1. Mając na uwadze, wprowadzone ograniczenia wszystkim wiernym Ks. Arcybiskup udziela ogólnej dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej w okresie obowiązywania obostrzeń.

  2. Na czas nieokreślony zawieszone są spotkania formacyjne i katechetyczne w parafii.

  3. Ks. Arcybiskup usilnie poleca zachowywanie wszystkich norm sanitarnych. W szczególny sposób prosi o przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

  4. W naszej świątyni mogą uczestniczyć we Mszy Świętej i nabożeństwach 32 osoby. Wynika to z przepisu państwowego /1 osoba na 20 m2/.

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

W każdej diecezji wyznaczono delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży - osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej oraz duszpasterskiej.

Czytaj całość